Month: November 2011

Start-Stop

De start-stop print is nu ook af . Deze is getest door ON5MDM maar er moest nog een printje ontworpen worden . Bij deze is dit gebeurd.

Vlagjes

Even ter mededeling. Mijn xyl heeft zopas de officiële markeervlagjes afgewerkt . We hebben er nu zes , vijf vosjes en de thuiskomer ( MO). Deze komen op de prikstandaard die we echter nog moeten maken .    

Tagged with:

Eerste kit

Guido  ON6RL en  ervaring zat , heeft zijn kit reeds samengesteld. Moet wel nog afgeregeld worden en ingebouwd maar werken doet ie ! Wordt hierbij genomineerd met nr  #001 Elkeen krijgt bij werking van zijn print een uniek nummer van

Tagged with:

Workshop van 18 november

Op onze workshopavond was er weer veel animo . We hebben enkele ferrietstaven gewikkeld met de nodige windingen voor de ARDF-kit en ook werd de start-stop schakeling ( zie vorig verhaal) van theorie naar praktijk omgezet .Dit werkt nu ook

Tagged with:

ARDF : inschakellogica

Bij onze eerste initiatie ondervonden we dat er veel tijd verloren ging met het afregelen van de antenne. Niet zozeer het afregelen zelf maar omdat de  sequentie van de timer op dat moment reeds loopt.Elke vos is één minuut in

Tagged with:

ARDF-kit

Zoals U wel weet zijn we gestart met de bouw van een ARDF 80 m vossenpeilontvanger .Omdat dit deels doorgaat de workshop en deels bij de bouwers zelf is het aangewezen hiervan melding te maken . Een 12-tal bouwers hebben

Tagged with:
Top